Termeni & Conditii

Site-ul AMPRO System reprezintă pagina oficială a AMPRO SYSTEM SRL („Firma”)

Utilizarea necorespunzătoare = utilizarea site-ului într-un mod contrar reglementărilor și legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii Firmei sau altor persoane. AMPRO asigură confidențialitatea datelor și a persoanelor care intră în contact cu noi prin intermediul acestui website (email, telefon, formulare de contact).
Informațiile publicate pe site = informații de interes general despre Firmă, produsele comercializate de aceasta, cât și alte informații considerate de Firmă ca fiind de interes pentru Client.

 

1. INFORMAȚII GENERALE
Conținutul Site-ului în integralitatea sa este proprietatea AMPRO. Folosirea fără acordul Firmei a oricăror elemente conținute pe site se pedepsește conform legilor în vigoare.
Aceasta este supusă Termenilor și condițiilor de utilizare. Aceşti Termeni de utilizare pot fi modificaţi sau înlocuiţi de alţi termeni şi condiţii, de ex. pentru achiziţionarea de produse şi/sau servicii. AMPRO și toate informațiile conținute sunt proprietatea AMPRO și nu pot fi valorificate, copiate sau reproduse în niciun fel, pe niciun suport fără acordul Firmei.

Aceste website este reglementat de legea Română; vizitatorii internaţionali trebuie să se asigure că respectă legea aplicabilă la nivel local, întrucât prezenta informare poate suferi modificări în orice moment, fără notificare prealabilă, vă invităm să consultaţi această pagină în mod regulat.

 

2.RĂSPUNDEREA SITE-ULUI
Acest site este administrat de către AMPRO. În calitate de administrator, ne rezervăm dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui website, precum și Termenii și condițiile de utilizare conform normelor în vigoare.
Aceste reguli precizează modul de folosire de către utilizatori a site-ului AMPRO și relațiile sau eventualele probleme ce pot apărea sunt guvernate de legi aplicabile în România și Uniunea Europeana.

 

3. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
CONŢINUT WEBSITE
AMPRO depune toate eforturile pentru a oferi un conţinut de încredere, însă, independent de grija şi diligenţa pentru modul de redactare a textului şi publicarea de fotografii, se pot strecura unele erori în informaţiile furnizate pe acest website. AMPRO îşi declină răspunderea pentru daunele directe sau indirecte rezultate din accesarea website-ului sau din utilizarea informaţiilor conţinute în acesta (de exemplu: erori, omisiuni, inaccesibilitate, pierderi de date, deteriorare, distrugere sau virusuri care pot afecta echipamentele IT ale utilizatorului). Prin urmare, utilizatorul acceptă să folosească aceste informaţii pe răspunderea sa asumată exclusiv şi este invitat să întreprindă toate verificările necesare.

EXCLUDERI ŞI RESPONSABILITĂŢI
AMPRO deţine, îşi rezervă şi menţine toate drepturile de proprietate, în special de proprietate intelectuală, inclusiv drepturile de autor pentru acest website şi pentru informaţiile conţinute de acestea.

 

4. SECURITATE
Efectuarea de operațiuni neautorizate asupra acestui site și tentativa de efectuare a acestora, respectiv utilizarea abuziva, utilizarea frauduloasa, accesul neautorizat, modificarea și/sau copierea de informații cu scopul de a le comercializa ori alte asemenea acțiuni vor fi pedepsite conform legii.
AMPRO se obliga sa nu transmită sau să publice nici o informație dintre cele pe care le are in baza de date cu excepția unui caz penal în care ii sunt solicitate aceste date.
Pentru securizarea datelor personale accesul la aceste date este limitat doar la condițiile de utilizare a datelor și doar la persoanele autorizate sa le proceseze și sa le cripteze.

5. CONDIŢII DE UTILIZARE
Puteţi utiliza acest Website numai în conformitate cu Termenii şi Condiţiile de Utilizare prezente şi, în orice caz, puteţi folosi acest Website numai în scopuri legale, mai exact în conformitate cu legislaţia în vigoare, reglementările şi practicile din România și Uniunea Europeană sau din statul din care Website-ul este accesat. În special, sunteţi de acord:
· să nu publicaţi, să nu transmiteţi sau să nu distribuiţi nicio informaţie de natură obscenă, defăimătoare, nelegală sau de natură să producă prejudicii, fie pe sau de pe acest Website;
· să nu utilizaţi acest Website într-o manieră de natură să încalce drepturile altor persoane;
· să nu efectuaţi rezervări neautorizate, false sau frauduloase;
· să nu utilizaţi niciun software, procedură sau dispozitiv cu scopul de a împiedica sau de a încerca să împiedicați buna funcţionare a Website-ului, fie manual, fie electronic, prin orice mijloace, în special cu privire la încărcarea sau accesarea de fişiere care conţin date modificate sau virusuri;
· să nu degradaţi, modificaţi sau schimbaţi aspectul grafic al acestui Website sau codurile software care îl alcătuiesc;
· să nu întreprindeţi nicio acţiune susceptibilă de a provoca trafic nerezonabil sau disproporţionat pe Website sau pe o infrastructură asociată;
· să nu obţineţi sau să nu încercaţi să obţineţi acces neautorizat la niciuna dintre reţelele noastre, prin orice mijloace.

Fără a aduce atingere celorlalte drepturi cuprinse în cadrul acestor termeni şi condiţii, (indiferent dacă acestea sunt legale sau nu), AMPRO îşi rezervă dreptul de a refuza accesul la acest Website în cazul în care consideră (conform propriilor criterii), că sunt încălcate oricare din prevederile acestor Termeni şi Condiţii de Utilizare.

Prin urmare, prin continuarea accesării sau utilizării acestui Website, vă exprimaţi acordul de a respecta modificările acestor Termeni şi Condiţii de utilizare.